Network for Transport Measures

Organisation

NTM:s organisation baseras på verksamhetens erbjudande till främst medlemmar samt till allmänheten . Erbjudandet sker genom hemsidan som är verksamhetens plattform, vilken inkluderar:

–         Verktyg

–         Metoder

–         En fysisk och IT-baserad mötesplats för information och kunskapsspridning

Denna plattform fordrar underhåll och utveckling genom administrativa insatser samt utveckling av programvara. Administrationen består av en verksamhetsledare samt en ekonomiansvarig. För att erhålla influenser som driver utvecklingen i rätt riktning bedrivs verksamheten genom olika arbetsgrupper samt en extern referensgrupp. Det konkreta arbetet med att utveckla programvara, metoder samt data sker i huvudsak med hjälp av externt konsultstöd.

Den övergripande styrningen av NTM sker genom ett årligt medlemsmöte som väljer en styrelse som operativt styr verksamhetsledaren. Styrelsen presenteras nedan.

TitelNamnOrganisationKontakt
OrdförandeFredrik LarssonSvensk Sjöfart
LedamotLinda JohanssonSystembolaget
LedamotHåkan JohanssonTrivector
LedamotMaria Huge-BrodinLinköpings Universitet
LedamotIngela Melkersson Tågföretagen
LedamotStaffan JohannessonVolvo Cars
LedamotTed LundströmOvako Steel AB
LedamotCamilla KylenfeltGreen Cargo
LedamotDavid HildFly Green Fund
VerksamhetsansvarigMagnus Swahn NTM magnus.swahn@transportmeasures.org
KansliBirgitta Holmström NTM info@transportmeasures.org
Aktoriserad revisorAnna ForsslundMazars SET