Network for Transport Measures

Om NTM

Nätverket för Transporter och Miljön, NTM är en ideell förening som initierades 1993 för att skapa en gemensam värdegrund för hur miljöprestanda för olika transportmedel ska beräknas.

Vårt syfte

För att främja och utveckla transportsektorns miljöarbete verkar Nätverket för Transporter och Miljön (NTM) för en erkänd metod vid beräkning av gods- och persontransporters emissioner, användning av naturresurser och andra externa effekter. Metoden är primärt framtagen för köpare och säljare av transporter som därmed ska kunna bedöma sina transporters sammantagna miljöpåverkan.

NTM erbjuder:

  • Beräkningsmetod och aktuella miljödata
  • Verktyg för leverantörsbedömning
  • Ett forum för utbyte av kunskap och erfarenheter inom området transporters miljöpåverkanDetta utvecklas i samförstånd inom nätverkets arbetsgrupper av NTMs medlemmar och i samarbete med andra intressenter. Arbetet förmedlas via NTMs hemsida, rapporter, utbildningsdagar, medlemsmöten samt nyhetsbrev.