Network for Transport Measures

Nyheter

Uppföljningsmodell från EU av utsläpp från tunga fordon

Inom EU står lastbilar samt stads- och fjärrbussar för ungefär 5 % av EU:s totala utsläpp av växthusgaser. Trots förbättrad bränsleeffektivitet ökar dessa utsläpp och är idag 19 % högre än de var 1990. Prognoser indikerar att om inga åtgärder genomförs kommer dessa utsläpp fortsätta att öka. För att bättre kunna följa upp effekter av utsläppsbegränsande åtgärder har kommissionen utvecklat ”the Vehicle Energy Consumption Calculation Tool” (VECTO). VECTO är en programvara som kostnadseffektivt och tillförlitligt simulerar utsläpp av CO2 emissioner och bränsleförbrukning för tunga fordon vid specifika laster, bränsletyper samt uppdragsprofiler baserat på relevanta indata. NTM följer denna modellutveckling för att undersöka om den är tillförlitlig kan utgöra en modell för NTMCalc eller användas för att kalibrera nuvarande data.

Se presentation

Läs mer