Network for Transport Measures

Nyheter

Uppdatering av NTMCalc med nya eldata

I NTMCalc finns nu uppdaterade eldata för 14 länders elmix samt en genomsnittlig elmix för EU28. I tillägg till detta finns det en elmix motsvarande svensk järnvägsmix som baseras på el från vatten-, sol- samt vindkraft. De nationella produktionsmixarna baseras på IEA-statistik 2019. Utsläppsdata grundar sig på livscykeldata i Thinkstep 2018.

Logga in på NTMCalc och prova med eldriven järnvägstrafik och läs mer på tillhörande Technical Notation.