Network for Transport Measures

Nyheter

Uppdatering av NTM med nya eldata

På NTMs hemsida finns nu uppdaterade växthusgasutsläpp för el från 38 länder varav alla 27 EU-länder är inkluderade. I tillägg finns utsläpp av växthusgaser för genomsnittet för EU 27.Se data

Vänligen notera att dessa data endast är tillgängliga för inloggade medlemmar dvs. en del av medlemsnyttan. (ni får meddelandet 404 om ni inte är inloggade). Ni får gärna bli medlemmar och därmed bidra till våra gemensamma ambitioner att utveckla data och metoder som stödjer utvecklingen av renare och mer klimatsmarta transportlösningar.

I tillägg finns utsläppsdata i NTMCalc för el som motsvarar den mix som används inom svensk järnvägstrafik betående av vattenkraft, sol samt vind.

De nationella produktionsmixarna är baserade på statistik från IEA 2019. Emissionsdata baseras på livscykeldata i Sphera 2021.

De nya data kommer inom kort finnas tillgängliga iNTMCalc. Läs mer i tillhörande Technical Notation.