Network for Transport Measures

Nyheter

Uppdatering av generella data för flygresor

Uppdateringen av generella emissionsdata för transporter avseende samtliga trafikslag är en kontinuerlig process. Generellt rekommenderar vi användande av specifika leverantörsdata om sådana är tillgängliga. NTMEcap används lämpligen för jämförelse vid upphandling av transporter samt som kalkyldata om leverantörsdata bedöms otillförlitliga. Målsättningen är att uppdatera dessa årligen, och från och med 2023 före årsskiftet. Den huvudsakliga uppdateringen flygdata utgörs av regionalflyg. Data för continental och intercontinental är justerad enligt mindre branschförbättringar, Se de de nya data