Network for Transport Measures

Nyheter

Uppdatering av bränsledata

NTM fokuserar för närvarande datauppdatering på drivmedel, vilket innebär att våra insatser syftar till att uppdatera alla bränsledata inklusive tillgängliga förnyelsebara drivmedel. Projektet omfattar genomgång och granskning av livscykeldata av olika bränslekomponenter samt att analys av förnyelsebara bränslens påverkan på emissioner vid dess förbränning. Det sistnämnda har skett i projekt F3. Eftersom denna uppdatering fordrar stöd från bränsleleverantörer samt uppdatering av data i NTMCalc avseende nya kombinationer av fordon och bränsledata så kommer denna process pågå en tid. Nuvarande tillgängliga data samt deras status i NTMCalc finns tillgängliga här.