Network for Transport Measures

Nyheter

Uppdaterade deafaultdata för godstransporter samt generella drivmedelsdata

Uppdateringen av generella data för godstransporter avseende samtliga trafikslag är en kontinuerlig process. Generellt rekommenderar vi användande av specifika leverantörsdata om sådana är tillgängliga. NTMEcap används lämpligen för jämförelse vid upphandling av transporter samt som kalkyldata om leverantörsdata bedöms otillförlitliga. Målsättningen är att uppdatera dessa årligen, och från och med 2023 före årsskiftet. Gå till data

Uppdatering har även skett av bränsledata avseende GHG- och energiintensitet wtw. Dessa nås efter inloggning som medlem: https://www.transportmeasures.org/en/wiki/manuals/energy-supply/fuel-data/