Network for Transport Measures

Nyheter

Uppdaterade av NTMEcap data för godstransport

Uppdateringen av generella data för godstransporter avseende samtliga trafikslag är en kontinuerlig process. Generellt rekommenderar vi användande av specifika leverantörsdata om sådana är tillgängliga. NTMEcap används lämpligen för jämförelse vid upphandling av transporter samt som kalkyldata om leverantörsdata bedöms otillförlitliga. NTMEcap-data har sammanställts konservativt, dvs. De ska vara något högre än vad en transportleverantör hävdar är rimliga nivåer. Målsättningen är att uppdatera dessa data i november varje år.