Network for Transport Measures

Nyheter

Uppdaterade av NTMEcap data för godstransport

Uppdateringen av generella data för godstransporter avseende samtliga trafikslag är en kontinuerlig process. Generellt rekommenderar vi användande av specifika leverantörsdata om sådana är tillgängliga. NTMEcap används lämpligen för jämförelse vid upphandling av transporter samt som kalkyldata om leverantörsdata bedöms otillförlitliga. Målsättningen är att uppdatera dessa årligen vid årsskiftet. Gå till data