Network for Transport Measures

Nyheter

Seminarium om handel med utsläppsrätter inom sjöfart

Välkommen till möte om utvidgningen av utsläppshandelssystemet (EU ETS I) till sjöfart

Syftet med mötet är att sprida kunskap om vad implementeringen av sjöfarten inom EU ETS innebär. Mötet genomförs i samarbete mellan NTR, Industrirådet och NTM (Network for transport measures).

När: 5 februari, kl. 13.00-15.00

Var: I Teams – se länk nedan

Medverkande: Johanna Nilsson, Naturvårdsverket, Fredrik Larsson, Svensk Sjöfart och ordförande NTM och Ted Lundström, Ovako och ordförande NTR

Agenda:

  • Välkommen
  • Konkurrensrättsliga riktlinjer
  • Kort bakgrund om Fit for 55 och ESR
  • Utvidgningen av EU ETS I till sjöfart – Johanna Nilsson, Naturvårdsverket
  • Vad innebär utvidgningen av EU ETS I för redare? – Fredrik Larsson
  • Hur påverkas varuägare av utvidgningen av EU ETS I? – Ted Lundström
  • Frågor och diskussion – alla

Bakgrund

Från och med 1 januari 2024 inkluderas sjöfarten inom EU ETS I (det befintliga utsläppshandelssystemet) som en del av implementeringen av lagstiftningspaketet för att nå EU:s skärpta klimatmål till 2030, det så kallade Fit for 55-paketet. EU ETS är EU:s utsläppshandelssystem med utsläppstak och utsläppsrätter. Aktörer för sjöfarten som berörs av EU ETS kommer att bli skyldiga att övervaka och rapportera de växthusgasutsläpp som omfattas av systemet samt att överlämna utsläppsrätter för utsläppen. Sjöfarten inkluderas gradvis i EU ETS från 2024 och ska 2026 vara helt infasad i systemet. Implementeringen av sjöfarten inom EU ETS I får följaktligen konsekvenser för företag inom industrin och handeln som har sjöfarten som en del av sina transportupplägg.

Väl mött!

_______________________________________________________________________________

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 316 404 466 179
Passcode: rpJphH

Download Teams | Join on the web

Or call in (audio only)

+46 8 505 218 94,,77360368#   Sweden, Stockholm

Phone Conference ID: 773 603 68#

Find a local number | Reset PIN

Learn More | Meeting options

________________________________________________________________________________