Network for Transport Measures

Nyheter

Läs rapporten från projekt Get Greener

NTM har tillsammans med Trafikverket, Closer och Örebro Universitet genomfört en studie kring hur vissa utvalda åtgärder som tidigare presenteras i det EU-finansierade projektet Swiftly Green kan införas i svenska transportförhållanden. Analysen bygger på tre fallstudier och inkluderar flera effekter, men beskriver främst minskad klimatpåverkan. Fallstudierna utgörs av vägtransporter med långa lastbilar (HCT) som drivs med förnybara drivmedel, järnvägstransporter med tunga tåg (HCT) som försörjs med grön elektricitet samt byggnation av tunnelinfrastruktur. Förbättringsåtgärderna har anpassats till svenska förhållanden samt uppgraderats något i förhållande till de åtgärder som ursprungligen presenterades i Swiftly Green. Läs hela rapporten.