Network for Transport Measures

Nyheter

Primelog lanserar Green Performance

Primelog lanserar en ny modul till Primelog TMS för att möjliggöra djupare insikt i företags klimatpåverkan kopplat till logistik. Den nya modulen heter Primelog Green Performance och ger företag bättre förutsättningar att analysera, rapportera och, i förlängningen, minska sin klimatpåverkan genom hela logistikkedjan. Primelog Green Performance är baserad på NTMCalc web service. Läs mer