Network for Transport Measures

Nyheter

Presentationer från höstkonferensen 2019 Klimatneutrala godstransporter nu tillgängliga

2019 års höstkonferens arrangerades gemensamt av NTM, KNEG och Trafikverket. Temat för konferensen var den svenska godstransportsektorn som helhet och vad som konkret behöver göras inom sektorn för att nå 70%-målet till 2030. Konferensen var välbesökt med en helt fylld lokal.

Sergio Barbarino, Research fellow på P&G och styrelseledamot i ALICE, berättade inledningsvis om ”Physical Internet” för godstransporter och hur vi behöver utveckla logistik och transport på på ett omvälvande sätt för att nå klimatmålen. Därefter fortsatte Trafikverket och NTM genom att beskriva ett flertal fallstudier som NTM sammanställt för att visa det praktiska omställningsarbetet som pågår. Efter detta följde redovisning av IVA:s forskningsprojekt om hur Sverige klarar sina klimatmål samt att H&Ms presenterade sitt ambitiösa klimatprogram. Trafikverket redovisade därefter hur transportsektorns klimatutsläpp utvecklas i förhållande till uppställda nationella mål. Avslutningsvis presenterade Kneg sin resultatrapport.

Samtliga presentationer och rapporter finns tillgängliga. Läs allt underlag