Network for Transport Measures

Nyheter

Presentationen från arbetsmötet om emissionsberäkningar är nu tillgängliga

Den 29:e juni hölls ett två-timmars arbetsmöte där nuvarande och kommande beräkningar av transporters utsläpp av växthusgaser diskuterades. Ämnet är ”hett” eftersom alltfler transportköpare och transportörer antar planer för att minska sina utsläpp. Mötet ledde till att många relevanta frågeställningar kunde diskuteras. Fortsättning följer med all säkerhet. Se presentationen.