Network for Transport Measures

Nyheter

Praktisk ”räknestuga” via Teams för medlemmar

Måndag den 30 oktober introducerar vi en regelbunden ”räknestuga” hur miljö- och klimatpåverkan bäst kan beräknas vid olika situationer. Det inledande tillfället behandlar beräkning av generella emissionsfaktorer för godstransporter, vilket därmed inkluderar allokeringsutmaningar och transportavstånd. Framöver kommer vi efterlysa konkreta utmaningar hos medlemmar som därmed kan utgöra temat för nästkommande räknestuga. Räknestugan sker via Teams där antal tillfällen och frekvens bestäms av intresse och behov.

Datum: 30 oktober

Tid: 9.00- 10.00

Plats: Teams

Anmäl er via: info@transportmeasures.org