Network for Transport Measures

Nyheter

Nya HVO-data

NTM håller på att slutligt sammanställa ny data för bränslet HVO. Vi kommer att redovisa utsläpp av klimatgaser på hemsidan samt i tillägg till dessa luftföroreningar och enegianvändning i NTMCalc. Följ denna del av hemsidan för senaste uppdateringar.

Se exempel på nya HVO-data