Network for Transport Measures

Nyheter

Nya defaultdata publicerade

För att se de nya uppdaterade utsläppsvärdena för växthusgaser gå till NTMEcap. Från och med i år presenterar NTM generella utsläppsvärden av klimatgaser för föregående avslutat år (2023) samt projicerade utsläppsvärden för kommande år (2024). De värden som redovisas för kommande år kan komma att revideras vid årets slut. Ytterligare en nyhet är att NTM i samarbete med medlemmen nshift har tagit fram viktade utsläppsvärden för generella transporttjänster som är öppet tillgängliga på hemsidan samt ingår i nshift transportadministrativa system som defaultvärden när verksamhetsdata saknas.

För personresor inom samtliga trafikslag är dessa under utveckling i arbetet med NTMCalc 5.0 vilket kan komma att påverka dessa data. Målsättningen är att inkludera fler alternativa drivmedel för vägtransporter samt i högre utsträckning förlita oss på verksamhetsdata som ska bilda genomsnittsvärden för flyg och sjö. Även godstransportdata kan komma att kompletteras med uppdateringen till 5.0.