Network for Transport Measures

Nyheter

Nya data för diesel- och HVO nu publicerade i NTMCalc

Äntligen har vi lyckats publicera våra nya data för diesel B0, B7 och HVO 100. Kommande publicering omfattar FAME 100 samt gasdata (CNG, CBG, LNG and LBG) som då även inkluderar specifika gasfordon.

Blandningen i de nya bränslena är:

DieselB7EU: DieselB0EU (92,3%), RME (7%) och HVO (0,7%)

DieselB7Swe: DieselB0Swe (76%), RME (5,5%) och HVO (18,5%)

HVO100EU: Palm oil (45%), PFAD (0%), Slaughter house waste (11%), Rape seed oil (19%), Used cocking oil (25%)

HVO100Swe: Palm oil (6%), PFAD (4%), Tall oil (12%), Slaughter house waste (72%), Rape seed oil (6%)

Blandningen i dagens dieselbränslen ändrar sig snabbt och skiljer mellan leverantörer vilket gör det utmanande att redovisa aktuella data. NTM har valt strategin att använda historiska data över vad som verkligen redovisats till myndigheter över försålda ingående komponenter. Detta leder ofrånkomligen till avvikelser till dagsfärska data, men samtidigt innebär officiell rapportering en större trovärdighet. Visserligen med eftersläpning.

Det bör även understrykas att NTM valt att hämta grunddata för bränslekomponenter från erkända livscykeldatabaser för de specifika komponenter som ingår i olika bränslealternativ. Detta gör att sammanvägda utsläppsdata kan skilja från officiella myndighetsdata. NTMs styrelse har under en längre tid diskuterat denna problemställning men slutligen valt att primärt följa vetenskapliga verifierade grundkällor. Läs källhänvisningar för ingående bränsledata.

I tillägg till uppdateringen av bränsledata eftersträvar NTM även en mer harmoniserad namnsättning av samtliga drivmedel. Med denna lansering har vi inte lyckats helt men principen är:

“Main fuel” “Bio-blend(%)” “Geographical region”

Det ska noteras att EU representerar Europe, dvs., inte bara “European Union” samt att av databasskäl namnsätts fortsatt Sverige som Swe men kommer senare ersättas med SE och andra landskoder med två bokstäver.

Läs mer:

Fossil diesel baseline qualities and their GHG-emissions

Impacts on fuel data due to conflicting rules for LCA där NTM medverkade