Network for Transport Measures

Nyheter

Ny styrelsemedlem från Green Cargo

Vid årsmötet den 19 maj avgick Hanna Haglund från DSV som styrelsemedlem och ersattes av Camilla Kylenfelt Green Cargo som med egna ord presenterar sig nedan:

”Jag är mycket glad över att ha blivit invald i NTMs styrelse som representant för Green Cargo och ser verkligen fram emot att bidra i arbetet med järnvägens synvinkel.

På Green Cargo arbetar jag som internationell försäljare, vilket innebär försäljning av godstransporter på järnväg. I mitt arbete möter jag ofta kunder som väger mellan olika transportalternativ samt kunder som har valt järnvägen och behöver anpassa sin logistikprocess efter transportsättet. Jag har tidigare lång erfarenhet som inköpare och produktchef på ICA Sverige AB och förstår hur stora företag resonerar kring godstransporter. Eftersom godstransporter alltid kommer att behövas i vårt samhälle vill jag verka för att de ska utföras på ett så hållbart sätt som möjligt. Därför är också kunskapen som NTM bidrar med så viktigt i omställningen till ett samhälle med hållbara transporter.”

NTMs ordförande Fredrik Larsson fortsätter:

”Vi välkomnar verkligen Camilla med sin transport- och järnvägskompetens. Tillsammans med ett brinnande intresse för en hållbar samhällsutveckling kommer hon ytterligare förstärka vårt viktiga arbete.”

Camilla Kylenfelt