Network for Transport Measures

Nyheter

NTM:s data i förhållande till förvanskade utsläppsvärden av NOx

Med anledning av avslöjandet av att vissa dieseldrivna personbilar på USA- och EU-marknaderna är utrustade med mjukvara som sänker utsläppen av NOX när bilarna testas mot gällande avgaslagkrav, har farhågor uttryckts om representativiteten i de emissionsfaktorer som för närvarande tillämpas för dieselfordon (personbilar och lätta lastbilar) i Europeiska emissionsmodeller, t.ex. HBEFA och COPERT. HBEFA är källa till alla emissionsfaktorer för vägfordon i NTMCalc.

Mot bakgrund av detta har ERMES-gruppenERMES-gruppen, bestående av ledande oberoende institut i EU som ansvarar för utvecklingen av emissionsfaktorer i dessa modeller, nyligen publicerat ett informationsblad om hur man ser på detta. Informationen är relevant främst för NTM-medlemmar som använder NTMCalc för beräkningar av NOX-utsläpp från dieseldrivna personbilar (NTMCalc Resor) eller lätta lastbilar (NTMCalc Frakt) som ska uppfylla kravnivåerna Euro 5 och 6. Se dokument nedan:

ERMES NOX EF_V20151009