Network for Transport Measures

Nyheter

NTMs årsmöte den 19:e april – Save the date

Missa inte vårt kommande årsmöte på Sjöfartshuset i Stockholm. Förutom att avhandla formalia kommer mötet inkludera en rad spännande frågeställningar och framsteg. Vår målsättning är att med extern föreläsare belysa vår tids stora utmaning att ställa om hela samhället, inklusive transporter till en klimatneutral och förnybar energiförsörjning.  Därefter kommer vi att mer praktiskt beskriva de många aktiviteter där NTM medverkar för att ta konkreta steg i rätt riktning.

Vi kommer för …

… NTMCalc beskriva kommande ISO 14 083-standard samt redovisa underlag och data för våra nya bränsledata samt även beskriva ett ramverk och modell för revidering, validering och värdering av klimatsammanställningar.

… NTMEcap beskriva nuvarande och kommande process för generella emissionsdata.

… NTMLabs beskriva framsteg inom projekt ”Klimatkänsligt beslutsstöd för godstransportplanering och beslutsfattande” samt utfallet av projekt ”Miljöeffekter av elektrifierade godstransporter”.

… NTMDelta beskriva framsteg hittills inom projektet Tryffel (perifer medverkan) inom området transporteffektivitet.

Som avslutning gör vi en framtidsspaning om vilka kommande lösningar vi har att vänta inom samtliga trafikslags framdrivningstekniker.