Network for Transport Measures

Nyheter

NTMs årsmöte 2022 -Transporternas klimatomställning

I skuggan av pandemi och Rysslands pågående försök att invadera Ukraina innebär ökande utsläpp av växthusgaser och global klimatpåverkan alltjämt en minst sagt kritisk fråga. Med en turbulent omvärldsutveckling är det lätt att tappa bort behovet av en klimatomställning i samhället, inte minst för transportsektorn. I samband med NTMs årsmöte 2022 kommer vi därför lyfta upp frågan om transporternas klimatomställning med hjälp av kunniga gästföreläsare samt även berätta om NTMs framsteg att utveckla verktyg som kan stödja omställningsarbetet. Med ett långt mötesuppehåll har vi även avsatt mycket tid för mingel och diskussion som vi tror behövs för frågan samt att täcka ett uppdämt behov.

Lokal:                 Sjöfartshuset, Skeppsbron 10, Stockholm

Datum:               28 april

Tid                      13.00-17.00

Anmälan:           info[a]transportmeasures.org, senast 22 april. ”Först till kvarn gäller”.

Program (Vi kan komma att komplettera med ytterligare föreläsare)

13.00   Medlemsmöte

13.30   Trafikanalys uppdrag för Regeringens klimatpolitiska handlingsplan

Lennart Thörn, Trafikanalys

14.00   Fossilfritt Sverige – viktigare än någonsin

Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige

14.30   Kaffe

15.00   NTMs framsteg för stöd till klimatomställning

Magnus Swahn

15.15   Energisäkerhet och klimatomställning – två eller samma sida av myntet?

Diskussion ledd av NTMs ordförande, med inledande reflektioner

15.45   Mingel med dryck

17.00   Seminariet avslutas