Network for Transport Measures

Nyheter

NTMs årliga höstmedlemsmöte 2020

På eftermiddagen den 25 november håller vi vårt årliga höstmöte för medlemmar med några få men spännande programpunkter. Tyvärr måste vi genomföra mötet via en digital plattform med tanke på rådande pandemi. Trots detta hoppas vi att vårt korta men kärnfulla möte ska ge värdefulla insikter kring EU:s gällande och kommande transportpolitik. Vi kommer även att redovisa NTM:s pågående utvecklingsarbete. Inledningsvis önskar vi i ett formellt medlemsmöte påbörja en mindre justering av våra stadgar, vilket fordrar beslut i två efterföljande medlemsmöten.

Missa inte chansen att höra om EU:s transportpolitik direkt från en representant från DG MOVE.

Plats: Digital plattform som meddelas senare/digital plattform announced later

Datum: 25 november

Tid: 14.30-16.00

Huvudtalare: Szymon Oscislowski, DG MOVE (kort CV nedan)

Anmälan: info@transportmeasures.org senast fredagen den 20 november

 

Program

14.30 Medlemsmöte

Förslag till stadgeändring i NTM som innebär att styrelsens två suppleanter avskaffas för att istället bli ordinarie ledamöter.

Fredrik Larsson, Ordförande NTM

14.45  EU´s enforcement of increasingly stringent legal and market instrument in order to accomplish more sustainable transport. Presentation på engelska

Szymon Oscislowski, programme manager in the Directorate General for Mobility and Transport (DG MOVE) of the European Commission.

Discussions

15.30 NTM development of data, methods, tools and case studies in order to assess and stimulate more sustainable transport. Presentation på engelska

Magnus Swahn, Verksamhetsledare NTM

16.00 Mötet avslutas/End of meeting

Fredrik Larsson, Ordförande NTM

 

Szymon Oscislowski – Short Curriculum Vitae

Szymon Oscislowski is a programme manager in the Directorate General for Mobility and Transport (DG MOVE) of the European Commission.

His responsibilities include policy development and programme management in the field of freight transport and logistics, including digital transformation, sustainable logistics, maritime financing and green taxonomy.

Before joining the Commission, he was a programme manager and director in local administration in Poland, dealing with projects financing in the area of transport and energy.