Network for Transport Measures

Nyheter

NTM vid KNEGs årliga resultatgenomgång

NTM presenterade tillsammans reultaten hittills från projekt Energo som finansieras av Energimyndigheten. Projektet genomförs av Chalmers, IVL och NTM och koordineras av KNEG.

Se presentation och läs mer om KNEG