Network for Transport Measures

Nyheter

NTM vid fjärde internationella konferensen om hållbara vägtransporter

NTM deltog vid ”4th International Workshop on Sustainable Road Freight” den 30 november till den 1 december i Cambridge i England. Detta årliga symposium arrangeras av ”Sustainable Road Freight” inom Cambridge Universitet. NTMs presentation rapporterade från projektet  Get Greener,  som är ett samarbete mellan NTM, Örebro Universitet, Closer och som som finansierades av Trafikverket.

Se alla presentaioner