Network for Transport Measures

Nyheter

NTM sammanställer fallstudier om fyllnadsgrad

I samarbete med Trafikverket kommer NTM under hösten 2020 samt våren 2021 att sammanställa drygt 10 fallstudierapporter som belyser branschaktörers arbete för att höja fyllnadsgraden i fordon och fartyg. Studien inkluderar samtliga trafikslag och ska även beskriva effektiviseringens klimatnytta. Färdigställda fallstudier kommer successivt presenteras på hemsidan under NTMDelta.