Network for Transport Measures

Nyheter

NTM samarbetar med Ecotransit

För att ytterligare harmonisera NTM internationellt har en principöverenskommelse undertecknats med Ecotransit att samarbeta kring specificerade utvecklingsbehov. Samarbete kommer att ske från fall till fall.