Network for Transport Measures

Nyheter

NTM presenterar 2020 års livscykeldata för el och biodrivmedel

Inom ramen för det pågående projektet att uppdatera NTMCalc till 5.0 har vi det senaste året lagt betydande utvecklingsinsatser på utvecklingen av nya uppdaterade data för bränslen och el i ett livscykelperspektiv. Våra nya data inkluderar FAME, HVO, ED 95, LBG, CBG, LNG, CNG samt genomsnittliga eldata för 14 regioner. Data inkluderar växthusgaser, luftföroreningar samt energianvändning. Innan vi publicerar samtliga data i NTMCalc publicerar vi genomsnittliga utsläpp av växthusgaser samt energianvändning.

Vänligen notera att dessa data endast är tillgängliga för inloggade medlemmar med andra ord en del av medlemsnyttan (meddelandet 404 page not found visas om man inte är inloggad). Bli gärna medlem i NTM och därmed få tillgång till dessa data samt att ni bidrar till vår gemensamt värdefulla utveckling.

Gå till NTM default fuels and electricity data.

För mer specifik bakgrund till NTMs nya bränsledata: Gå till Technical Notations.