Network for Transport Measures

Nyheter

NTM om digitaliseringsmöjligheter vid Hållbara transporter

NTM medverkade vid IVL:s konferens hållbara transporter  som utställare samt genom att ordna ett konferensavsnitt som behandlade digitaliseringens möjligheter för minskad miljöpåverkan från transporter. Medverkande var Per-Olof Arnäs från Chalmers samt Tomas Dalman från Electrolux. P-O Arnäs berättade hur vi står mitt i en digital revolution som sannolikt kommer att kullkasta mycket av det vi gör idag in transport och logistik. Per-Olof för att balnsera bilden för de som inte helt hänger med i utvecklingen citerades William Gibson från  2003 ”The future is already here – it’s just not evenly distributed”. Därefter beskrev Tomas Dalman hur Electrolux lyckats integrera sin verksamhetsuppföljning avseende transporter med existerande affärsystem för att därigenom kunna lägga mer fokus på förbättringsarbetet.

Se presentationerna