Network for Transport Measures

Nyheter

NTM och SFC undertecknar en avsiktsförklaring för vidareutveckling av standardiserade miljökalkyler

Nätverket för Transporter och Miljön, NTM samt Smart Freight Center, SFC har tecknat en avsiktsförklaring som bekräftar ett gemensamt intresse att utveckla miljökalkyler enligt globala standarder som möjliggör ett arbete som kan stödja industrins arbete för att minska transporters miljöpåverkan. Genom samverkan förväntas denna utveckling bli mer effektiv samt på sikt bidra till att bli globalt standardiserad.