Network for Transport Measures

Nyheter

NTM medverkar i nytt projekt om konsekvenserna av motstridiga regelverk för livscykelanalyser avseende drivmedel

IVL har tillsammans med flera aktörer, däribland NTM beviljats ekonomiskt stöd av Energimyndigheten för ett projekt om livscykelanalyser (LCA) för drivmedel. Projektets målsättning är att öka förståelsen inom forskning, näringsliv och myndigheter hur mångfalden av beräkningsregler inom LCA ger motstridiga rekommendationer avseende miljöförbättringar och drivmedelsval. Detta faktum ökar även kostnaderna för drivmedelsproducenter. Projektet avser också studera hur man kan hantera dessa utmaningar, och ska även bidra till att förbereda svenska aktörer för framtida internationella harmoniseringsaktiviteter inom LCA.

Konkret ska projektet åstadkomma livscykelberäkningar för tre-fyra drivmedelskedjor baserat på tre olika metodramverk: RED (Renewable Energy Directive), EPD (Environmental Product Declaration) och PEF (Product Environmental Footprint).

Projektets slutrapport publiceras i december 2021. Mer information om projektet och resultat kommer senare.