Network for Transport Measures

Nyheter

NTM lanserar Corridorcalc

NTM stödjer lanseringen av Green Corridor Portal genom att lansera verktyget Corridorcalc. Verktyget är byggt på vår senaste plattform och i versionen 1.0 inkluderas transporters luftemissioner “well to wheel”. I tillägg inkluderas emissioner från trafikinfrastruktur samt att externa samhällskostnader beräknas.

Besök Green corridor portal

Pröva Corridorcalc