Network for Transport Measures

Nyheter

Tema om transporternas energiförsörjning med start vid NTMs digitala årsmöte den 21 april

I takt med kraven om att göra transporter fossilfria och klimatneutrala fordras en omfattande övergång till nya energikällor. Under det kommande året kommer tillgängliga primära energikällor att beskrivas, både vad avser potential och utmaningar. Det första tillfället sker vid NTMs årsmöte den 21 april. För mer information se under möten nedan.