Network for Transport Measures

Nyheter

Missa inte detta! Kort seminarium om Count your transport emissions – ”CountEmissions EU”

I ett nytt initiativ från EU vill man utveckla och förbättra dagens metoder och data som används för att beräkna transporters utsläpp av klimatgaser. Hur denna process kommer att utformas samt vad den innehåller kommer beskrivas vid detta korta seminarium för NTMs medlemmar och styrelse. DG Move som ligger bakom förslaget kommer genom Szymon Oscilowski att kortfattat redogöra för initiativet vid ett Teamsseminarium ordnat av NTM. Förhoppningsvis får vi även lite tid för frågor.

NTM bjuder med kort varsel in alla medlemmar som vill till detta informationsmöte om EU:s initiativ. Läs mer om förslagets via denna länk.

Anmäl ert intresse med ett mail till: info@transportmeasures.org så skickar vi ut en länk till mötet.

Datum: 29 november 2021

Tid: 14.15 – 15.00

Plattform: Teams

Anmäl er senast den 26 november