Network for Transport Measures

Nyheter

Lansering av globalt överenskomna beräkningsmetoder

Inom ramen för GLEC, Global Logistics Emission Council där NTM medverkar lanserades nyligen en ny metodbeskrivning för att beräkna transporter emissioner av klimatgaser.

Läs mer