Network for Transport Measures

Nyheter

John Landborn, NTMs första ordförande har gått ur tiden

Med stor sorg nåddes vi nyligen av det sorgliga beskedet att John Landborn efter en tids sjukdom, den 9 februari gått ur tiden. Vi var många; familj, vänner och forna kollegor som tog avsked fredagen den 17 mars vid en minnesstund på Elfviks gård. För alla närvarande har John på olika vis haft en stor och betydelsefull livspåverkan såväl professionellt som privat. För min del visade John praktiskt hur även ett nyfiket och vänligt sätt kan vara vägvinnande i yrkeslivet, trots en ofta tuff konkurrenssituation.

I början av 1990-talet stod det klart att beräkningar av transporters miljö- och klimatpåverkan var underutvecklade vilket ledde till otaliga konflikter mellan olika särintressen. För att försöka råda bot på detta kontaktade och besökte jag sommaren 1993 Åsa Lindell vid dåvarande Bilspedition i Göteborg. Åsa och jag bestämde att vi skulle bjuda till ett seminarium under hösten med medverkande från samtliga trafikslag för att enas om en större miljösamverkan inom branschen. Mötet blev framgångsrikt där vi även lyckade förmå dåvarande Kommunikationsministern Mats Odell att inledningstala. Som en konsekvens av mötet grundades Nätverket för Godstransporter och Miljö den 23 november 1993 med John Landborn som dess första ordförande. John med sin erfarenhet och neutrala forskningsbaserade position på TFK var ett naturligt val och kvarstod i denna position till och med 2004.

Magnus Swahn