Network for Transport Measures

Nyheter

Förnyat arbetssätt

NTM:s styrelse har beslutat att förnya NTM:s interna arbetssätt genom att framöver driva all utveckling i projektform istället för dagens fasta arbetsgrupper. Målsättningen är att därmed öka tempot genom att bättre definiera vad, när och med vilka resurser som förbättringar ska genomföras. Våra fokusområden och referensgrupper kommer att bestå kring Gods & logistik, Resor, Upphandling, Drivmedel samt att aktivt verka för en levande mötesplats kring hållbara transporter. Mer detaljer kring hur arbetet kommer att bedrivas kommer att utvecklas under våren och redovisas på hemsidan.