Network for Transport Measures

Nyheter

Föreläsningspresentationer från årsmötet nu tillgängliga

Vid årsmötet den 21 april genomfördes det formella årsmötet. Fjolårets styrelse beviljades ansvarsfrihet och en ny styrelse kunde väljas. Protokoll från årsmötet publiceras snarast det är färdigt. Efter årsmötet inledde NTM:s verksamhetsledare ett kommande tema kring transporternas möjligheter kring förnybar energiförsörjning. Målsättningen är att belysa detta tema i flera korta webinarier. Första externa föreläsare var Tomas Kåberger från Chalmers som belyste möjligheten att tillgodose framtidens efterfrågan av el från förnyelsebara källor.

Gå till presentationer och protokoll