Network for Transport Measures

Nyheter

Föreläsning om Count emissions EU vid NTMs årliga höstaktivitet för medlemmar

Målet är att stödja EUs ambitioner att nå uppställda klimatmål och därigenom stödja de målen för att möta de globala klimatutmaningarna. Målet är att erbjuda ett gemensamt ramverk för att beräkna transporters utsläpp av klimatpåverkande emissioner från godstransporter och resor. Ramverket inkluderar såväl individuella som multimodala transportkedjor dörr-till-dörr.

Den 29:e november gav Szymon Oscilowski från DG Move en kort översikt vid NTMs årliga höstaktivitet för medlemmar. Hans presentation finns nu tillgänglig här.

Läs mer om förslaget här.