Network for Transport Measures

Nyheter

Fallstudierapport inför höstmötet klimatneutrala godstransporter nu tillgänglig

Inför höstmötet den 30 september som vi arrangerar tillsammans med KNEG och Trafikverket har vi med staöd från Trafikverket tagit fram en fallstudierepport med goda exempel hur företag kan minska sina godstransporters klimatavtryck. Fallstudierna kommer att presenteras vid konferensen.

Läs rapporten