Network for Transport Measures

Nyheter

Ett synnerligen lyckat årsmöte

Dagen började som sig bör med det formella årsmötet. Normalt brukar detta avhandlas på dryga 30 minuter, men detta år gjorde en trilskande dator att vi behövde ytterligare 10 minuter. Ännu ett skäl till det något längre årsmötet var en diskussion kring framtiden och kommande satsningar som bland annat innebär en höjning av medlemsavgifterna med 10%, vilket för övrigt beslutades enhälligt.

Efter detta vidtog spännande föreläsningar och diskussioner om insetting som en lösning för att börja ersätta fossila bränslen där transportleverantören på olika sätt inte är direkt och enkelt är kopplade till transportköparen.

Första föreläsare Göran Erselius från 2050 inledde med en grundläggande och behövlig genomgång av konceptet. Därefter diskuterade Maria Gungner från Energifabriken och Henrik Östlund, Systembolaget möjligheterna och riskerna med insetting. Efter en kortare paus gav Staffan Johannesson, Volvo Cars, Per Tunell, Wallenius samt David Hild, Fly Green Fund sina funderingar kring ämnet. Efter en kaffepaus med mycket minglande och diskussioner utgjordes avslutningen en diskussion kring olika specifika frågor om insetting i förhållande till andra åtgärdsaktiviteter och tillhörande mätproblematik. Diskussionen var livlig med stort bidrag från samtliga deltagare. Mötets allmänna uppfattning var att ett samlande dokument baserat på de frågeställningar som omnämndes vore bra för såväl transportköpare som transportsäljare. Styrelsen återkommer i frågan. Vissa av presentationerna kommer inom kort finnas tillgängliga. Besök biblioteket

Mötet var välbesökt med knappt 50 deltagare och avslutade traditionsenligt med mousserande dryck och fortsatt mingel. Sjöfartshuset är väldigt vackert tillsammans med en fantastisk utsikt mot Stockholms inlopp som verkligen ger bästa förutsättningar för våra årsmöten men som stundtals kan distrahera…

Mingel i de vackra lokalerna. Föreläsare Maria Gungner, Henrik Östlund, Staffan Johannesson, Per Tunell, David Hild och slutligen Magnus Swahn om framtidens utmaningar och på vilket sätt NTM kan bidra.