Network for Transport Measures

Nyheter

Breaking news: NTMCalc uppgraderas

Med stöd från Trafikverkets forskningsportfölj tillsammans med egen finansiering kommer NTM att genomföra ett omfattande utvecklingsarbete de närmaste tre åren. Målet är att möjliggöra ännu mer robusta miljö-, klimat- och samhällsekonomiska kalkyler. Projektresultat kommer att göras tillgängligt via www.transportmeasures.org, NTMCalc samt vid seminarier och utbildningar. Projektet som sträcker sig till och med 2021 genomförs stegvis där slutmålet är NTMCalc 5.0. Projektet ska utveckla:

 • Metoder och data för bussar med miljöklass Euro 6
 • Metoder och livscykeldata avseende Mk1 diesel enligt nationella reduktionsplikter för CO2
 • Metoder och livscykeldata avseende HVO 100 från olika biomassa
 • Metoder och livscykeldata avseende El från 30 länder
 • Metoder och livscykeldata avseende ED 95
 • Metoder och livscykeldata avseende flytande biogas och naturgas
 • Metoder och data för livscykeldata avseende komprimerad biogas och naturgas
 • Metoder och data för användande av drivmedel avseende specifika motorer för ED 95, LNG, LBG,CNG, CBG samt elhybrider
 • Metoder och data för att kunna göra samhällsekonomiska beräkningar baserat på ASEK (SE) och Ricccardo (EU)
 • Metoder och data för alla vägfordon uppgraderas med underlagsdata från nya HBEFA 4.1
 • Metoder och data för beräkning av miljö- och klimatpåverkan för HCT
 • Metoder inom järnväg, sjöfart samt flyg för miljö- och klimatberäkning baserat på verkliga förbrukningsdata
 • En beräkningsmetod för att kunna inkludera höghöjdstillägg inom flyget
 • Metod och begränsad mängd data för en öppen modell för sjöfartsruttning och eventuellt järnvägsruttning

Uppgraderingen kan komma att omfatta ytterligare områden om NTM erhåller sådan förfrågan med ytterligare stödjande finansiering.