Network for Transport Measures

Nyheter

Bilder från Räknestuga om emissionsfaktorer nu tillgängliga

Den 30 oktober genomförde NTM en kortare räkneövning om allmänna vägval vid fastställande av emissionsfaktorer för olika typer av transporter. Bilderna finns nu tillgängliga här