Network for Transport Measures

Nyheter

Beta-lansering av modul för automatiserad transportruttning

NTM erbjuder genom NTMCalc sedan några år tillbaka möjligheten till integrerade transportrelaterade miljöanalyser i olika affärssystem för exempelvis inköp, trafik- och transportledning. Integrationen sker via s.k. web service. Vårt mål är nu att vidareutveckla denna tjänst genom en tilläggsmodul för avancerad ruttning som möjliggör miljöanalyser av transporter även när rutten är okänd. Systemet kräver endast en start- och slutadress, godsvikt samt huvudsakligt transportsätt (flygfrakt, sjöfrakt, etc) för att beräkna rutten för en hel transportkedja.

Tjänsten kan beräkna intermodala rutter med upp till fem transportlänkar bestående av vägtransporter för upphämtning och avlämning, sjö- eller flygfrakt för huvudtransporten och eventuella färjeförbindelser i samband med vägtransporterna. Järnväg håller på att utvecklas, men kan inkluderas via vägruttning som en approximation. Baserat på start- och slutadress lokaliseras lämpliga hamnar eller flygplatser om dessa inte anges specifikt användaren. Slutligen beräknas miljö- och klimatpåverkan för varje enskild tranportlänk baserat på standardinställningar i NTMCalc. Precisionen i beräkningen kan givetvis förbättras genom att specificera fordonstyp, vägtyp, bränsletyp, Euroklass etc.

Modulen består av en koordinerande ruttplaneringen, och ett antal underliggande ruttningsverktyg som är specialiserade på ruttning för respektive trafikslag. Detta skapar flexibilitet genom att nya ruttningsverktyg kan anslutas om behov och förutsättningar förändras.

Utvecklingsprojektet pågår fram till den 31 oktober och kommer nu att utvärderas och testas i praktiska tillämpningar. Förhoppningen är att vi under utvecklingsfasen kan testa systemet i skarp drift hos några medlemmars affärssystem. Om ni önskar mer information och är intresserade kontakta oss för mer information.