Network for Transport Measures

Nyheter

Årsmötet valde ny styrelsemedlem och fick höra om delar av svenska regeringens logistikstrategier

Den 23 april höll NTM årsmöte på Postmuseum i Stockholm. Stämman beviljade föregående års styrelse ansvarsfrihet. 2019 års styrelse valdes med Tobias Rydin från Scania som ny medlem samt att Anders Berger från AB Volvo tackade för sig efter fyra år. Anders har gjort en stor insats och kommit med många goda vägledande råd. Vi välkomnar nu Tobias och hoppas på ett konstruktivt styrelsearbete. Se hela styrelsen.

Efterföljande seminarium handlade mycket om  den svenska godstransportstrategin som syftar till att stärka svenskt näringslivs konkurrenskraft samtidigt som uppställda klimatmål ska nås, allt genom effektivare och nydanande logistik. Infrastrukturministerna önskar att Sverige ska vara en permanent världsutställning som visar vägen framåt. Se alla presentationer.