Network for Transport Measures

Nyheter

Årsmöte 2022 med inriktning på transporternas klimatomställning och energisäkerhet

Årets möte hölls i Sjöfartens hus som är fantastiska lokaler från mitten av 1600-talet på Skeppsbron i Gamla Stan i Stockholm. Den bedövande vackra utsikten över Strömmens glittrande vatten fick nog en och annan deltagare att drömma sig bort under de mycket spännande föreläsningarna.

Det formella årsmötet avlöpte väl och styrelsen för 2021 beviljades ansvarsfrihet. Läs hela protokollet.

Första talare var Lennart Thörn från Trafikanalys som redogjorde för det Regeringsuppdrag som Trafikanalys för närvarande utför. Målsättningen är att ge Regeringen vägledning hur transporternas klimatomställning bäst kan stödjas av politiska styrmedel. Se Lennarts presentation.

Därefter fortsatt Svante Axelsson från Drivkraft Sverige med en inspirerande beskrivning av alla de omställningsprojekt som pågår och som visar på alla de möjligheter som finns att skapa ett samhälle byggt på kraftigt reducerad klimatpåverkan och fossilfrihet.

Efter kaffepausen höll ordförande Fredrik Larsson en dialog med David Sällh från Drivkraft Sverige om hur energisäkerheten ska säkerställas i en helt ny säkerhetssituation. Tankeväckande perspektiv som både förstärker klimatomställningen, men som kortsiktigt skapar utmaningar.

Efter två års uppehåll från fysiska medlemsmöten kändes det bra att äntligen träffas på riktigt och uppleva föreläsare och deltagares hela kroppsspråk i kommunikationen.

Lennart Thörn, Trafikanalys

Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige