Network for Transport Measures

Nyheter

Gasbränslen i NTMCalc

Under en längre tid har vi enträget arbetat med att ta fram nya välgrundade data avseende tillgängliga gasbränslen för vägfordon. Den första utmaningen var att ta fram solida utsläppsdata för bränslet samt nya gasfordons utsläpp. Dessa underlag påverkas dessutom framåt av nya processer för bränsleproduktion baserat på befintliga och ny tillgänglig biomassa samt att dessa motorer förbättras snabbt. Till detta kommer våra egna utmaningar att matcha dessa data med vår befintliga beräkningsprocess som baseras på flytande bränslen.

Detta har gjort att vi kortsiktigt räknar om gasen från kg till liter för att nu kunna införa dessa bränslen. För att stödja användare har vi för dessa bränslen tagit fram en liten informationsbox till höger om bränsleförbrukningen i liter som presenterar förbrukningen i kg.  Vi ska givetvis se över detta och småningom endast använda det gängse måttet kg. Vår bedömning var emellertid att det kortsiktigt viktigaste var att få ut dessa drivmedel och fordonskombinationer till våra medlemmar. Inom några veckor ska vi även ha uppdaterat ett faktadokument kring gasbränslen och gasdrift, liknande det vi har för konventionell diesel. Logga in på NTMCalc och prova transporter med gasdrift!