Network for Transport Measures

Nyheter

Anmäl er till kommande årsmöte med tema insetting

Vi ser ett ökande behov av klimatomställning inom transporter för att möta internationella överenskommelser om minskad klimatpåverkan. Utmaningarna är stora och det fordras innovativa lösningar när transporter utgör en nödvändig förutsättning för företag med tillverkning och handel av produkter och varor. Ett koncept som tillämpas av allt fler aktörer är insetting med målet att öka andelen biobränsle i deras transportsystem. Frågan är vilka möjligheter detta innebär och vad finns det för risker? Förhoppningsvis kan vi bidra till en ökad insikt i frågan med hjälp av kunniga föreläsare. Seminariet kommer förmodligen hållas på svenska, men kan anpassas till engelska.

Se programmet