Network for Transport Measures

Shaping the future of core network corridors

Det europeiska nätverket för transportkorridorer initierar nu program för sitt förbättringsarbete med olika åtgärder. Programmen innehåller användandet av ITS, effektiv trafik- och transportstyrning samt användandet av framtidens renare teknik för transporter. Konferensen syftar till att förbättra dialogen för smarta och hållbara transporter. NTM leder en av fyra parallella sessioner.

Anmäl er här

Program 2015-04-21. REM (2)